Jeugdwerking

Geen schaakles voor de jeugd vanwege het coronavirus!

Schaken + het kinderbrein = Een uitstekende combinatie.

Onze lessen worden gegeven volgens de meest moderne methode, uitgaande van “21ste eeuwse vaardigheden”, een verzamelterm voor diverse vandaag de dag algemeen gevraagde competenties. Spelenderwijs leren kinderen op een aangename en interactieve manier vertrouwd te raken met het schaakspel, terwijl ze  aldus deze diverse competenties oefenen (gamend leren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, communiceren, ICT, …). Hiervoor wordt in het lessenpakket voldoende afwisseling voorzien.

Het nut van schaaklessen:

Het nut van schaken werd reeds uitvoerig wetenschappelijk onderzocht. Hieruit blijkt dat jeugdschaak samengaat met betere schoolprestaties. Kinderen leren immers beter rekenen, plannen en worden uitgedaagd verantwoordelijkheid op te nemen. Ook het zelfstandig denken en de concentratie worden continu gestimuleerd. Zo toont één van de meest vermaarde studies aan dat het leren van schaken aan kinderen een verhoging van de schoolresultaten van ongeveer 6 % met zich zou meebrengen.

Naast cognitieve vaardigheden is voor ons echter ook het sociale element van groot belang. Zo leren kinderen niet alleen omgaan met winst en verlies, maar worden ze tijdens de lessen ook vaak gezamenlijk aan het werk gezet bij het oplossen van schaakpuzzels of worden gezamenlijk (al dan niet in groepjes) stellingen besproken.

Voor meer informatie, zie op de blog van onze club: link Jeugdschaak info

Corona: Vanwege de corona crisis worden de jeugdlessen tijdelijk opgeschort.

Waarom schaken?

Als onze jeugdleden geen andere verplichtingen hebben (school of familiaal) kunnen ze deelnemen aan diverse jeugdtoernooien  in de provincie Antwerpen of ook daarbuiten.

Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken. Het bevat veel ‘game-elementen’ uit populaire games die een extra stimulans vormen voor kinderen om meer en beter te leren schaken. De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de speler aan. Verder is voor trainers een leerlingvolgsysteem ingebouwd, waarmee zij de vorderingen van hun leerlingen kunnen volgen maar ook advies krijgen over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden verbeterd. Op onze blog is er een volledige pagina gewijd aan dit programma: Link Chessity

Chessity is in hoge mate erop gericht dat mensen zelfstandig kunnen leren schaken. Het is platformonafhankelijk. Dat betekent dat het via elk gangbaar besturingssysteem werkt op desktop, laptop, tablet of smartphone.

Een account aanmaken op Chessity is gratis, al zijn dan niet alle mogelijkheden beschikbaar. De link naar de homepage voor op PC of de laptop is: Chessity inloggen

Chessity voor smartphone: Mobile Chessity

Chessity voor iPhone: iPhone website

Ook op de BLOG van onze club is er pagina met informatie over dit programma. De rechtstreekse link is: Chessity

Schaken is goed voor het brein en kinderen profiteren daar levenslang van. Schaken scherpt het denkvermogen aan en kinderen leren creatief en kritisch nadenken om de problemen op te lossen.

De kinderen leren zich beter te concentreren,  gaan sneller rekenen, gaan een sterker analytisch vermogen ontwikkelen, kritischer nadenken, beter oordelen en verantwoordelijkheidszin verwerven.

Schaken is een educatief middel met veel mogelijkheden voor de kinderen. Het schaakspel draagt bij tot de ontwikkeling, zowel leerzaam als sociaal. Leren schaken is: analyseren, planning maken, beslissingen nemen en  creatief zijn.

Maar schaken moet vooral leuk zijn. Het spelelement op zich is ook uiterst belangrijk. Zoals hierboven met een simultaan tegen de lesgever, of de foto onder met een groot schaakbord.

Door het schaken nemen de kinderen een waaier van vaardigheden mee, ook met de computer leert men op een spelende manier het schaakspel.