Jeugdwerking

Schaken en het kinderbrein: Een goede combinatie!

Actieve jeugdwerking:

Iedereen van harte welkom voor het nieuwe schaakseizoen! Ieder kind kan immers leren schaken. Belangrijk zijn echter de methoden en lesvormen die worden toegepast. Onze lessen worden gegeven volgens de meest moderne methode, uitgaande van “21ste eeuwse vaardigheden”, een verzamelterm voor diverse vandaag de dag algemeen gevraagde competenties. Spelenderwijs leren kinderen op een aangename en interactieve manier vertrouwd te raken met het schaakspel, terwijl ze  aldus deze diverse competenties oefenen (gamend leren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, communiceren, ICT, …). Hiervoor wordt in het lessenpakket voldoende afwisseling voorzien.

De lessen zullen gegeven worden gedurende het ganse schooljaar en starten vanaf september, elke woensdag en zaterdag bij verschillende lesgevers. Men kan voor één of beide sessies kiezen. Op woensdagen worden lessen gegeven van 14.00 tot 16.00 u en op zaterdagen van 10.00 tot 12.00 u. (tijdens schoolvakanties worden geen lessen gegeven). De lessen staan telkens open voor kinderen vanaf 6 jaar.

Alvorens al dan niet aan te sluiten, kan je enkele (2 à 3) lessen volgen om dit te ontdekken. Een volledig lidmaatschap is vervolgens 50 EUR per jaar en omvat naast de lessen tevens een eigen werkboekje van de stappenmethode. Hierna zullen geen verdere kosten worden aangerekend.

Het nut van schaaklessen:

Het nut van schaken werd reeds uitvoerig wetenschappelijk onderzocht. Hieruit blijkt dat jeugdschaak samengaat met betere schoolprestaties. Kinderen leren immers beter rekenen, plannen en worden uitgedaagd verantwoordelijkheid op te nemen. Ook het zelfstandig denken en de concentratie worden continu gestimuleerd. Zo toont één van de meest vermaarde studies aan dat het leren van schaken aan kinderen een verhoging van de schoolresultaten van ongeveer 6 % met zich zou meebrengen.

Naast cognitieve vaardigheden is voor ons echter ook het sociale element van groot belang. Zo leren kinderen niet alleen omgaan met winst en verlies, maar worden ze tijdens de lessen ook vaak gezamenlijk aan het werk gezet bij het oplossen van schaakpuzzels of worden gezamenlijk (al dan niet in groepjes) stellingen besproken.

Voor meer informatie, zie op de blog van onze club: link Jeugdschaak info

Contact:

Meer inlichtingen kunt U verkrijgen via onze jeudleider:

Rita – gsm: 0499 14 64 69 e-mail: ritachaud@hotmail.com

Of kijk op de pagina “Contact” met diverse andere gegevens om informatie te verkrijgen of contact op te nemen met onze club.

De minimum leeftijd is 6 jaar (kunnen lezen en schrijven)  en het lidgeld is 50 eur (stappenboekje inbegrepen) en verder geen bijkomende kosten.

Bankrekening Argenta: BE74 9731 0853 0607 sk zimmertoren.

Waarom schaken?

Als onze jeugdleden geen andere verplichtingen hebben (school of familiaal) kunnen ze deelnemen aan diverse jeugdtoernooien  in de provincie Antwerpen of ook daarbuiten.

Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken. Het bevat veel ‘game-elementen’ uit populaire games die een extra stimulans vormen voor kinderen om meer en beter te leren schaken. De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de speler aan. Verder is voor trainers een leerlingvolgsysteem ingebouwd, waarmee zij de vorderingen van hun leerlingen kunnen volgen maar ook advies krijgen over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden verbeterd. Op onze blog is er een volledige pagina gewijd aan dit programma: Link Chessity

Chessity is in hoge mate erop gericht dat mensen zelfstandig kunnen leren schaken. Het is platformonafhankelijk. Dat betekent dat het via elk gangbaar besturingssysteem werkt op desktop, laptop, tablet of smartphone.

Een account aanmaken op Chessity is gratis, al zijn dan niet alle mogelijkheden beschikbaar. De link naar de homepage voor op PC of de laptop is: Chessity inloggen

Chessity voor smartphone: Mobile Chessity

Chessity voor iPhone: iPhone website

Ook op de BLOG van onze club is er pagina met informatie over dit programma. De rechtstreekse link is: Chessity

Schaken is goed voor het brein en kinderen profiteren daar levenslang van. Schaken scherpt het denkvermogen aan en kinderen leren creatief en kritisch nadenken om de problemen op te lossen.

De kinderen leren zich beter te concentreren,  gaan sneller rekenen, gaan een sterker analytisch vermogen ontwikkelen, kritischer nadenken, beter oordelen en verantwoordelijkheidszin verwerven.

Schaken is een educatief middel met veel mogelijkheden voor de kinderen. Het schaakspel draagt bij tot de ontwikkeling, zowel leerzaam als sociaal. Leren schaken is: analyseren, planning maken, beslissingen nemen en  creatief zijn.

Maar schaken moet vooral leuk zijn. Het spelelement op zich is ook uiterst belangrijk. Zoals hierboven met een simultaan tegen de lesgever, of de foto onder met een groot schaakbord.

Door het schaken nemen de kinderen een waaier van vaardigheden mee, ook met de computer leert men op een spelende manier het schaakspel.